Đăng ký domain và các quy định của luật sở hữu trí tuệ tên miền ở Việt Nam

Posted by Nhân Hòa Phượng in tên miền giá rẻ On June 17, 2015

Giới thiệu chung về tên miền

Với chức năng ban đầu chỉ là các ký tự dễ nhớ và dễ nhận biết,  giúp người sử dụng định danh một địa chỉ trên Internet một cách dễ dàng, ngày nay tên miền đã trở thành một công cụ quan trọng góp phần nhận biết về nguồn gốc thương mại của một doanh nghiệp hoặc một sản phẩm. Cũng chính vì sự phát triển lớn mạnh chức năng nhận diện nguồn gốc thương mại mà tên miền có thể đã xung đột với các quyền sở hữu trí tuệ đã tồn tại trước khi có môi trường Internet.

Do nguyên tắc đăng ký tên miền là “duy nhất” và “first come, first served” (đăng ký trước được sử dụng trước), do vậy cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều chủ thể lạm dụng nguyên tắc đăng ký tên miền bằng cách đăng ký trước hàng loạt tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của người khác. Các chủ thể này, bằng việc sở hữu các tên miền đó, thường chào bán tên miền cho các chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích trục lợi kiếm lời, hoặc trực tiếp sử dụng tên miền đó gây cho công chúng lầm tưởng rằng chủ thể đó với các chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có mối liên hệ kinh doanh với nhau. Đó là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tranh chấp giữa chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý với chủ thể sở hữu tên miền.

Đăng ký domain và các quy định của luật sở hữu trí tuệ tên miền ở Việt Nam

Tại Việt Nam, tên miền quốc gia “.vn” thuộc quyền quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trên cơ sở các quy định của Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008, Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008. Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi “đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng” bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp, do vậy, ngoài ba biện pháp thương lượng hòa giải, trọng tài và khởi kiện tại tòa án, việc giải quyết tranh chấp liên quan đến tên miền còn được xử lý theo thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 99/2013/NĐ-CP).

Các quy định của luật sở hữu trí tuệ tên miền ở Việt Nam

Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ, người nào thực hiện hành vi: “đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng” thì bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP là căn cứ pháp lý để chủ thể quyền sở hữu công nghiệp (chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý) có thể đưa vụ việc đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền  sở hữu công nghiệp liên quan đến tên miền để xử lý theo thủ tục hành chính dưới hình thức “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi trong quá trình giải quyết vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp  liên quan đến tên miền, tác giả cho rằng các vấn đề sau cần được làm rõ:

Thứ nhất, khi thụ lý xem xét và giải quyết vụ việc về cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, cần lưu ý xác định yếu tố “không lành mạnh” trong việc đăng ký, chiếm giữ và sử dụng tên miền của các chủ thể đã đăng ký tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý của các chủ thể khác. Vì vậy, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có chứng cứ chứng minh rằng trước thời điểm yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, chủ sở hữu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã sử dụng các yếu tố này một cách rộng rãi, ổn định trong hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình tại Việt Nam, được người tiêu dùng biết đến uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý đó. Các chủ thể đã đăng ký tên miền, nhận thấy giá trị của các nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý này đã đăng ký, chiếm giữ và sử dụng tên miền trùng và tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể khác nhằm lạm dụng danh tiếng của các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp để kiếm lời bất chính, cấu thành yếu tố “không lành mạnh”, “không trung thực” theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đăng ký domain và các quy định của luật sở hữu trí tuệ tên miền ở Việt Nam

Thứ hai: để xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền thì các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp bao gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tên thương mại là đối tượng được bảo hộ cần phải thỏa mãn điều kiện sau:

Nhãn hiệu là các nhãn hiệu được cơ quan xác lập quyền (Cục Sở hữu trí tuệ) hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng hoặc nhãn hiệu đã được sử dụng rộng rãi và có uy tín tại Việt Nam;
Chỉ dẫn địa lý là các chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, uy tín tại Việt Nam;

Tên thương mại là các tên thương mại được sử dụng rộng rãi, ổn định, được nhiều người tiêu dùng biết đến và chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mang tên thương mại đó có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam.

Thứ ba: nên có quy định rằng tên miền bị coi là có yếu tố cạnh tranh không lành mạnh nếu có chứa phần chữ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ và được chiếm giữ có ý đồ xấu hoặc sử dụng để quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó được chỉ dẫn tới.

Thứ tư: Về cơ chế phối hợp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền:

Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể yêu cầu bên bị yêu cầu xử lý cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ giải trình theo quy định hoặc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ. Trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đưa ra một trong các văn bản sau:

Văn bản kết luận về việc tên miền có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng hay không; việc đăng ký, chiếm giữ, sử dụng tên miền đó có bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không.

Văn bản thông báo ghi nhận thỏa thuận của các bên và đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp là buộc thay đổi tên miền (đăng ký lại) tên miền vi phạm theo quy định tại Điều 27 Nghị định 99/2013/NĐ-CP;
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi (đăng ký lại) tên miền vi phạm hoặc buộc thu hồi tên miền vi phạm.

Nhà đăng ký nào khiến bạn an tâm nhất khi đăng ký tên miền?

Công ty TNHH Phn mm Nhân Hòa (nhanhoa.com) sau 10 năm hoạt động, việc Nhân Hòa trở thành một trong số ít những nhà đăng ký chính thức tên miền quốc gia .vn được VNNIC công nhận đã khẳng định được uy tín và vị thế của doanh nghiệp (DN) trên hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ trọn gói và giải pháp tổng thể cho các DN, tổ chức trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Công ty hiện đang nằm trong top 3 các nhà đăng ký tên miền quốc tế lớn nhất tại Việt Nam. Giám đốc điều hành Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa, ông Nguyễn Tự Hồng Quân cho biết, Nhân Hòa đã cung cấp khoảng 20.000 tên miền .vn và khoảng 33.000 tên miền quốc tế. Mỗi năm công ty cung cấp khoảng 7.000 tên miền .vn và hơn 12.000 tên miền quốc tế.

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa chuyên cung cấp các dịch vụ tên miền, hosting, thiết kế web, dịch vụ máy chủ ảo dựa trên công nghệ điện toán đám mây… Đầu tháng 5/2013, công ty vừa ra mắt website thương mại điện tử AZMua.vn và cổng thanh toán trực tuyến AZPay.vn.
Xem thêm dịch vụ mua bán đồng hồ thông minh, vest nam, ma vang dien thoai, phu tung xe howo và dịch vụ sửa điện nước nhanh giá rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *