Tiện ích máy chủ ảo mang lại là gì?

1. Máy chủ ảo là gì?Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm tài khoản cùng chạy 1 lúc, nhưng trên server chạy VPS thì con số chỉ bằng 1/10. Do vây, VPS có hiệu năng cao hơn Share Host rất nhiều lần.

 

2. Những tiện ích mà máy chủ ảo mang lại– Lưu trữ website đa dịch vụ (website bán hàng, website thương mại điện tử, các diễn đàn, các trang web có lượng truy cập lớn…)– Phát triển platform.– Máy chủ game (game server).– Máy chủ cho hệ thống email doanh nghiệp.– Chạy các chương trình truyền thông trực tiếp.– Tạo các môi trường ảo để lập trình, phân tích virus, nghiên cứu…– Lưu trữ các dữ liệu: tài liệu, hình ảnh, video…– Lưu trữ web thương mại điện tử có khả năng phát triển, mở rộng trong tương lai.– Lưu trữ dữ liệu như một ổ lưu trữ– Tạo các sandbox (môi trường ảo) để giả lập viết code, phân tích virus …– Lưu trữ website lớn hoặc phổ biến, nhiều người truy cập– Lưu trữ phần mềm/website theo yêu cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *